Ansvarligt spil


Spillerbeskyttelse


På baggrund af en konkret vurdering af en spillers spilmønster, herunder forbrug af penge, forbeholder Spil.gl sig ret til at begrænse en spillers mulighed for at indsætte midler på sin konto.

Spil.gl ønsker i videst muligt omfang at beskytte sine spillere mod at udvikle et problematisk forhold til spil. Vi vil som en spillerbeskyttelsesforanstaltning til enhver tid og uden forudgående varsel kunne ændre og implementere beløbsgrænser.


Individuelle grænser


Desuden har spilleren mulighed for selv at fastsætte maksimale daglige, ugentlige og månedlige grænser for overførsel fra bankkonto til konto. Alle overførselsgrænser kan – indenfor den eventuelle maksimale ramme – til enhver tid hæves og sænkes af spilleren. En hævet grænse vil dog først træde i kraft efter 24 timer, mens en sænket grænse derimod træder i kraft med det samme.


På trods af ovenstående kan Spil.gl til enhver tid efter en konkret vurdering fastsætte individuelle indskuds- og overførselsgrænser for den enkelte spiller, såfremt Spil.gl vurderer, at det ud fra den pågældende spillers spilmønster er nødvendigt af forretningsmæssige, sikkerhedsmæssige eller ansvarlighedsmæssige årsager, jf. det før beskrevne.


Spærring af spil


Spilleren kan også selv spærre for spil på sin spilkonto midlertidigt eller permanent. Ved midlertidig udelukkelse vil kontoen blive spærret i minimum 30 dage. Ved endelig udelukkelse, lukkes kontoen og kundeforholdet ophører. Disse funktioner findes under “Min side”.

Spilleren kan også vælge en kortere spillepause (afkølingsperiode) på 24 timer. I denne periode vil kontoen være spærret indtil den genåbnes automatisk efter udløb af de 24 timer.


StopSpillet


StopSpillet er Spillemyndighedens hjælpelinje om spilafhængighed. StopSpillet er for alle, der har brug for råd og vejledning om ansvarligt spil og spilafhængighed.


Hjemmeside: www.stopspillet.dk


Nummer: 70 22 28 25


ROFUS


Spilleren kan endelig lade sig registrere i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS) ved henvendelse til Spillemyndigheden eller via https://www.rofus.nu Ved afgivelse af samtykke til registrering heri kan spilleren udelukke sig midlertidigt eller permanent fra at spille onlinespil i Grønland og Danmark.


Allorfik - Videncenter om Afhængighed


Allorfik - Videncenter om Afhængighed om Afhængighed er for spillere, såvel som for pårørende. Hvis du mistænker at du har fået et problem med spil, kontaktoplysninger er:


Hjemmeside: https://allorfik.gl/


Telefonnummer: (+299) 52 53 43


E-mail: allorfik@allorfik.gl


Allorfik, Videncenter om Afhængighed
Niels Hammekensvej 41
3900 Nuuk


Center for Ludomani


Center for ludomani er for spillere, såvel som for pårørende. Hvis du mistænker at du har fået et problem med spil, kontaktoplysninger er:


Hjemmeside: http://ludomani.dk/


Nummer: 70 11 18 10


Mail: info@ludomani.dk


København: Fiolstræde 17B, st.tv., 1171 København K
Århus: Gammel Munkegade 6D, 8000 Århus C
Odense: Østergade 42, 5000 Odense C
Esbjerg: Huset Havnegade 62, 6700 Esbjerg


Selvtest


På Centerets hjemmeside er det muligt at teste dig selv for ludomani.

Spørgsmålene vil bl.a. være:


  • Bliver du rastløs eller irriteret, når du er nødt til at forlade spillet?
  • Når du spiller, og ikke vinder, føler du da at du er nødt til at vinde det tabte tilbage og dermed spille mere?
  • Har du nogensinde dækket over eller løjet om den mængde tid, du bruger på at spille?
  • Har du svært ved at omgås venner, familie og kollegaer uden skænderier og frustrationer forårsaget af dit spil?
  • Bliver du kritiseret af dine venner, familie og kollegaer for at spille for meget?
  • Spiller du indtil alle pengene er tabt?
  • Hvis du har brugt alle dine penge mens du spiller, føler du dig så tabt og fortvivlet og føler du bliver nødt til at spille igen hurtigst muligt?
  • Har du mistet interessen for venner og familie til fordel for at spille?

Hvis du svare ja til flere af disse spørgsmål, er det muligt, at du har et spilleproblem og bør søge hjælp.

Det er også muligt at tage ludomanitesten på følgende link:

https://ludomani.dk/spiller/tag-en-test


Her kan du både som spiller og som pårørende tage en test der kan indikere om enten du, eller en pårørende, har et problem med spil.

Hvis du opdager, at du har et problem med spil eller føler, at det er under opsejling, er der meget hjælp at hente.

På Center for Ludomani her de nogle gode råd til dig, der oplever problemer med spil. De råd kan du finde på følgende link:
 https://ludomani.dk/spiller/gode-r%C3%A5d


Filtreringsprogrammer


Spil.gl vil ikke anbefale et bestemt filtreringsprogram, men hvis du som spiller ønsker at afskære/begrænse muligheden for adgang til spillesites., henviser vi til https://www.toptenreviews.com/best-internet-filter-software.


På dette site er angivet en række softwareprogrammer, der giver spilleren mulighed for helt eller delvist at forhindre at vedkommendes computer kan få adgang til spillesites.


Spil.gl


Du kan ligeledes altid kontakte os på  www.spil.gl, for at udelukke dig selv fra spil, begrænse dit spil eller få råd og vejledning om problematisk spil


    Live